logo
 

ÅRETS STADSKÄRNA 2017

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut för 23:e året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling.

Intresserade städer och orter kan själva ansöka om att bli nominerade. Juryn har dessutom möjlighet att nominera lämpliga kandidater.

Anmäl ert intresse per mail senast 31 december 2016 (anmalan@svenskastadskarnor.se)

Ansökningshandlingar lämnas senast 15 februari 2017
(se nedan)
 –Vinnande stad får ett bevis för att det långsiktiga utvecklingsarbetet är framgångsrikt. Priset är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer. Vinnande stad har ett gyllene tillfälle till positiv PR och marknadsföring av staden.
Inte minst blir man ett attraktivt studieresmål!


Det är viktigt att man i ansökan lägger fokus på hur stadskärnan har utvecklats.
Vilka resultat kan uppvisas? Vilka effekter har utvecklingsarbetet uppnått? Det är det vår jury gör en samlad bedömning av.

Varmt välkomna till tävlingen där alla är vinnare!
Björn Bergman, VD Svenska StadskärnorTidigare vinnare

2016 Varberg
2015 Örebro
2014 Kristianstad
2013 Västerås
2012 Visby
2011 Borås
2010 Växjö
2009 Linköping
2008 Örnsköldsvik
2007 Ystad
2006 Skellefteå
2005 Malmö
2004 Härnösand
2003 Helsingborg
2002 Åmål
2001 Örnsköldsvik
2000 Malmö
1999 Sundsvall
1998 Falun
1997 Linköping och Katrineholm
1996 Örebro och Bollnäs
1995 Jönköping


Så här söker ni till Årets Stadskärna 2017

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den ges till den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Priset består av ära och uppmärksamhet, plakett och diplom.

Kriterier

1. Stadskärnans utveckling de senaste åren
De kriterier som ni ska fokusera särskilt på i er ansökan är vilka resultat ni kan uppvisa för själva stadskärnan. Visa upp era målsättningar och hur ni gör uppföljning av målen. Vilka effekter har era utvecklingsinsatser gett? Vi vill se era uppföljningar av både kvalitativa och kvantitativa mätetal.

2. Samarbete
Vi har också som kriterium att ert utvecklingsarbete av stadskärnan ska ske i nära samarbete med stadskärnans privata intressenter och kommunen. Ni ska redovisa att ni uppfyller kriterierna för QM  kvalitetsmätningen för samverkans processer i centrum.

Har ni aktuellt QM?

Ett aktuellt QM-erkännande är en förutsättning för att kunna söka till Årets Stadskärna. QM-ansökan görs separat från Årets Stadskärna-ansökan och allra senast 31 december 2016. Kontakta kansliet för att få ansökningshandlingar och vägledning.


Formell ansökan om nominering 

• Ansökan ska lämnas både som digital fil (t ex på USB) och fysiskt i 14 exemplar på lämpligt sätt. Den ska innehålla en genomlysande beskrivning av ert utvecklingsarbete enligt följande kriterier:

a) Bakgrund
Problembeskrivning/utgångsläge

b) Samverkansorganisation
• Organisationsform/ägare/intressenter - fördelning
• Management/styrelse/ledning/medlemmar/aktörer
• Avtal (långsiktighet)
• Finansiering

c) Arbetsprocessen
• Samverkansprocessen över tiden
• Mål, kort- och långsiktiga
• Vision/Verksamhetsplan/Åtgärdsprogram
• Arbetsområden
• Styrdokument

d) Utbud
• Handel
• Kafé/Restaurang/Hotell
• Service/Tjänster
• Kultur
• Kvällsekonomi
• Extern konkurrens

e) Skötsel & Funktion
• Parkering
• Öppettider
• Kollektivtrafik
• Cykel/gångtrafik
• Renhållning
• Trygghet
• Belysning
• Mätmetoder

f) Marknadsföring
• Strategi
• Evenemang/aktiviteter
• Varumärket
• Kampanjer

g) Fysiska förändringar/projekt
Utförda i samverkan eller av enskilda intressenter

h) Måluppföljning
Ni bör redovisa uppföljningar åtminstone inom följande områden:
• Stadskärneutbudets utveckling, helst både dags- och kvällsverksamheter.
• Händelser och arrangemang
• Besöksutveckling
• Fastighetsutveckling
• Attitydundersökningar

i) Framtid
Hur ser ni på utvecklingsarbetet framöver?

j) Motivering
Varför är ni värda utmärkelsen Årets Stadskärna?

Sänd ansökan till:
bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se
och/eller
Svenska Stadskärnor
Björn Bergman
Box 186
201 21  MALMÖ


För finalisterna

De städer som utses till finalister ska göra en ”populärversion” av sina respektive ansökningar. Dessa kommer bl.a att användas som konferensdokumentation. Populärversionen ska dels levereras i pappersform (250 exemplar) och dels som pdf-fil senast den 5 maj 2017 till Svenska Stadskärnors kansli.

Finalisterna presenterar själva sitt utvecklingsarbete under Svenska Stadskärnors årskonferens den 17-18 maj 2017 i Varberg. Vi begränsar framförandet till 15 minuter och maximalt tre personer på scenen. Syftet med presentationerna är att på ett öppet sätt delge ert utvecklingsarbete för konferensdeltagarna som ett erfarenhetsutbyte.

Juryn kan nominera tre finalister. Vinnaren utses vid en festlig bankett den 17 maj i Varberg, under årskonferensen.

Form för underlaget

• Presentationen ska lämnas både som digital fil på USB och fysiskt som t ex inbunden, i 250 exemplar på lämpligt sätt. Bästa format för spridning är A4! Den ska innehålla en genomlysande beskrivning av ert utvecklingsarbete enligt ovan nämnda kriterier.

•  Bilder bifogas som visar åtgärder, resultat, nyckelpersoner inblandade i arbetet och er stadskärna i olika årstider, dag och kväll. Bilderna ska ligga som egna filer och inte bara inbäddade i pdf-filer. Ca 25 bilder skall bifogas.
 
• Logotyper i eps-format som hör till den sökandes organisation och varumärke.

• Bilder och logotyper ska vara högupplösta för tryckbarhet, 300 dpi. Ställ din digitalkamera på hög upplösning!

• Om video klipp finns från t ex nyhets reportage, önskar vi även detta. Även annan rörlig bild går bra.

•  Tidningsartiklar, annonser och liknande.

•  Kontaktperson med kontaktuppgifter.

Glöm inte USB-kopian innehållande allt material i er anmälan. Detta för att vi enkelt ska kunna sprida materialet. Vi förbehåller oss rätten att publicera hela eller delar av insänt material i egna trycksaker, media och på webben.

Sänd ansökan till:
Svenska Stadskärnor
Björn Bergman
Box 186
201 21  MALMÖ

Senast februari ges återkoppling till sökande städer om de går vidare i juryprocessen eller ej.

Juryarbetet

Juryn utgörs av Svenska Stadskärnors styrelse:

Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun
Jesper Örtengren, Vasakronan
Thomas Jakobsson, Visita
Eva Hägglund, Sveriges Kommuner & Landsting
Elin Sandberg, Trafikverket
Mirja Ranesköld, Boverket
Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
Pia Sandin, Malmö Citysamverkan
Rudolf Antoni, Fastighetsägarna Sverige
Thomas Nilsson, Visit Umeå
Helena Ransjö Alcenius, BoråsBorås


Jurybesök

Jurygrupperna kommer under mars 2017 genomföra sina besök hos toppkandidaterna. Då förväntas jurygrupperna få träffa nyckelpersoner i respektive stadskärna för en fördjupning av ansökningsmaterialet och för att kunna få svar på sina frågor.

Viktiga datum:

31december 2016
Sista dag att söka QM och göra intresseanmälan för Årets Stadskärna 2017

15 februari 2017
Sista dag att lämna ansökningshandlingarna till utmärkelsen Årets Stadskärna 2017

24 Februari 2017

Senaste datum då utvalda kandidater meddelas

Mars 2017
Jurybesök hos utvalda kandidater

31 Mars 2017
Finalisterna nomineras

27 april 2017
Finalisterna får möjlighet att (efter önskemål) möta hela juryn i Stockholm

5 maj 2017
Finalisternas material och presentationer lämnas till kansliet.

17 maj 2017
Finalisterna presenterar sina bidrag på Årskonferensen i Varberg
Prisutdelning sker på kvällens bankett


Guldpartner