logo


  ÅRETS STADSKÄRNA 2019

– utmärkelsen för framgångsrik utveckling av stadskärnan genom samverkan mellan stadens intressenter

För 25:e året i rad delas utmärkelsen ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.


LÄNK: Fakta om Årets Stadskärna 2019

LÄNK: Fakta om QM-certifiering

Guldpartner