logo

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGS- OCH BOLAGSSTÄMMA 2018

I samband med årskonferensen i Västervik håller vi förenings- och bolagsstämma. Du som är medlem är varmt välkommen att delta.

Förenings- och bolagsstämmorna hålls direkt efter varandra.


Tid : Tisdag 29 maj 2018, kl 16-17

Plats : Stadshotellet, Västervik

Handlingar till stämmorna finns här:

Kallelse och dagordning Föreningsstämma
Kallelse och dagordning Bolagsstämma
Årsredovisning Svenska Stadskärnor IF
Årsredovisning Svenska Stadskärnor AB
Medlemsavgifter 2019 (förslag)
Förslag stadgeändringar Föreningsstadgar
Förslag stadgeändringar Bolagsordning
Valberedningens förslag till styrelse

Det är kostnadsfritt att delta i stämmorna! Ingen anmälan krävs!

Väl mött!

Styrelsen Svenska Stadskärnor
Guldpartner