logo


VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGS- OCH BOLAGSSTÄMMA 2019

I samband med årskonferensen i Linköping håller vi förenings- och bolagsstämma. Du som är medlem är varmt välkommen att delta.

Förenings- och bolagsstämmorna hålls direkt efter varandra.


Tid : Tisdag 21 maj 2019, kl 16-17

Plats : Linköping Konsert och Kongress, Konsortiegatan 7, Linköping

Handlingar till stämmorna finns här:

Kallelse och dagordning Föreningsstämma
Kallelse och dagordning Bolagsstämma
Årsredovisning Svenska Stadskärnor IF
Årsredovisning Svenska Stadskärnor AB
Medlemsavgifter 2020 (förslag)
Förslag stadgeändringar Föreningsstadgar

Det är kostnadsfritt att delta i stämmorna! Ingen anmälan krävs!

Väl mött!

Styrelsen Svenska Stadskärnor
Guldpartner