logo

URBANA FORUM 2019

23 maj 09.30 - 11.30

Urbana Forum är en del av Årskonferensen där vi bjuder in konferensens deltagare att inspirera våra medlemmar och dela med sig av tips, goda exempel och bittra erfarenheter från verkliga livet. Välj mellan 5 olika spår i två olika avdelningar. Nedan redovisas det preliminära programmet, uppdateras löpande!SPÅR 1

Stadsmiljö och utbud

Moderator KARIN BOOK
Lokal Musikalen vån 1

Avdelning 1 kl 09.30 -10.15

Projekt Mälarporten
Västerås stads mest komplexa, men också mest prioriterade stadsutvecklingsprojekt. På en yta som är stor som 100 fotbollsplaner mitt i hjärtat av Västerås planeras för en stad i staden. Här ska Västerås byggas ihop med hjälp av passager över järnvägen så citykärnan knyts ihop över järnvägen. Med detta komplexa projekt följer stora utmaningar och behov att tänka nytt, inte minst gällande långsiktiga förutsättningar för en blomstrande innerstad.
Sanna Edling, Projektchef Mälarporten & Västerås Resecentrum, Västerås stad

Arkitekturprogrammet - ett verktyg för de aktörer som bygger staden

”Med en väl underbyggd, tydlig och brett förankrad argumentation kring samband mellan arkitektonisk kvalitet och hållbarhet ger vinnaren en inspirerande och trovärdig implementering av den nationella arkitekturpolitiken”. Så motiverar Sveriges arkitekter vinnaren av Planpriset. Hör vinnaren berätta om ”Arkitekturprogrammet för Linköping innerstad” - ett verktyg för stadens byggaktörer så att staden ska kunna växa hållbart och med kvalitet.
Alisa Basic, kontorschef Plankontoret, Linköpings kommun


Avdelning 2 kl 10.45 - 11.30

Elskåpen i Simrishamn
Anand Andersson, ansvarig Gata/Park i Simrishamns kommun
Simrishamns kommun inledde samarbete med Street art Österlen då kommunen tillsammans med nätägaren äger de flesta skåpen i offentlig miljö. Projektet tog sin början under 2017 och i etapp 1 målades drygt 30 elskåp. Under sommaren 2018 målades ytterligare 35 elskåp. Projektet genomförs som ett konstprojekt sponsrat av kommunen och lokala aktörer. Planerad fortsättning under 2019. Konstverk mitt i vardagen! (www.streetartosterlen.se)

Handeln kan aktivera sig, även digitalt!
Lilla liv & lek, Johanna Hansson, Ängelholm
Hur kan vi som butiksägare jobba för ett levande city och samtidigt skapa bättre förutsättningar för handeln? Hur tar man som ensam butiksägare vara på de digitala möjligheterna för att förbättra lönsamheten?
Johanna Hansson startade sin butik för 6 år sedan och jobbar hårt med säljande aktiviteter både i butik och på nätet.

Falun Walk of Art (FWoA)
Lasse Westin, Centrumutvecklare Falun
Syftet med Falun Walk of Art är dels att medverka till ett mer spännande Falun, men också att öppna ögonen för något nytt och sända kreativa signaler till boende och besökare. Att få kulturella inslag som naturliga delar i stadsrummet är kul och viktigt. Projektet är ett samarbete mellan Falu Kommun, kulturföreningen Magasinet och Centrala Stadsrum.SPÅR 2

Trygghet och säkerhet

Moderator MARTIN ÖBERG
Lokal Spegelsalen vån 1

Avdelning 1 kl 09.30 -10.15

Västervik skapar trygghet och trivsel med generationspark och gemensamt belysningsprogram
Daniel är designer på Daniel Byström Design på uppdrag av Västerviks kommun.
Västervik var en av landets första städer som certifierades med Purple Flag. I handlingsplanen fanns från första början med förbättrad belysning för ökad trygghet, trivsel och attraktivitet. Fastighetsägare, näringsidkare och kommunen har därför tillsammans tagit fram ett belysningsprogram där belysningen i det offentliga rummet ska harmoniera med fasadbelysningar, skyltfönster och annan ljussättning.

Precis i anslutning till stadskärnan har en aktivitetspark skapats som lockar besökare i alla åldrar. Lekpark för de allra minsta, studsmattor och digitala utmaningar för ungdomar, utegym för träningsfreaken och grillplatser för den som bara vill hänga. I omedelbar närhet till äldreboende, förskolor, låg- och mellanstadium och två högstadieskolor.

Sergels torg, Sveriges tryggaste
- Per Eriksson, Stockholm City i samverkan
Hur kan BID-liknande samverkan skapa Sveriges tryggaste torg, där problemen med kriminalitet och säkerhet är som störst? I Stockholm har man bestämt sig för att en platsorganisation där offentliga och privata aktörer samverkar är den rätta metoden.


Avdelning 2 kl 10.45 - 11.30

Handbok Skapa trygga mellanrum
Andreas Paulson, Stadsarkitekt, Haninge kommun

Brottsförebyggande arbete och utbildning
Patrik Wallin, Örebro
Hur Örebro arbetar samordnat och systematiskt  med lokala problembilder via EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och hur samverkan stärks genom gemensamma utbildningsinsatser.


SPÅR 3

Innovativ platsutveckling

Moderator MALIN LINDBERG
Lokal Studion vån 1

Avdelning 1 kl 09.30 -10.15

Evenemanget Krogkultur, Västervik
Tobias Alhlstedt, Västervik Framåt
Evenemanget Krogkultur har blivit en formidabel succé i Västerviks stadskärna. Sju restauranger blir kulturscener en fredagskväll under lågsäsong. Unga, oetablerade artister och kulturutövare får möjligheten att nå ut till en helt ny publik. Publiken gör en klassisk krogrunda samtidigt som restaurangerna säljer mat och dryck i mängder.
 
Låt evenemang kommunicera hållbarhet!
Simon Strandvik, Greentime AB
Hållbarhet. Ja, det är ju klart vi ska syssla med det… Fler och fler pratar om De Globala målen, Greta Thunberg, klimatångest, köttkonsumtion osv. Men hur gör vi då? Låt stadsfestivaler och evenemang kommunicera ert arbete med hållbarhet!
Simon Strandvik, mångårig erfaren hållbarhetsrådgivare inom hållbarhet vid evenemang och grundare av verktyget Hållbart Evenemang, delar med sig av sina kunskaper kring hur evenemang kan arbeta och hur hållbarhetsarbetet kan kommuniceras. Simon har hjälpt hundratals evenemang, stora som små, att förstå och få kraft i sitt hållbarhetsarbete.  


Avdelning 2 kl 10.45 - 11.30

Kiruna skapar en ny stadskärna
Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH och ansvarig för Kirunas stadsflytt
 När man får göra allt från början – Hur gör man för att skapa den attraktiva staden med handel, kultur och sociala mötesplatser?

De offentliga platserna tillhör alla!

– Josette Dahlin, landskapsarkitekt Helsingborgs stad
I Helsingborg beskrev  så många som 26 % av besökarna på Söder att den främsta orsaken till deras otrygghet berodde på sexuella trakasserier.
Under 2018 genomfördes därför medskapandeprocessen - #Varärtjejerna på Gustav Adolfs torg.
Unga tjejer fick vara med och ta fram förslag på hur man kunde förändra platser på söder.
Under 2019 fortsätter arbetet genom att ta fram en modell för att jämlikhetscertifiera planeringsprocessen i stadens offentliga rum.


SPÅR 4

Transporter

Moderator LENA SMIDFELDT ROSQVIST
Lokal Operan vån 2

Avdelning 1 kl 09.30 -10.15

Varför behöver vi lösa Last Mile-problematiken?
Marie Enhörning, Svensk Handel
Handelns förväntade utveckling och vad det innebär i ökat antal paket och därmed belysa vikten av att faktiskt hitta lösningar till last mile?

Älskade stad - ett samarbete för effektivare transporter och en mer attraktiv stad
Robin Billsjö, Godsstrateg Trafikkontoret, Trafikplanering, Analys och strategi, Stockholm stad.
I mars 2017 invigdes Älskade stad som ett samarbete mellan Ragnsells, Vasakronan, Bring och Stockholms stad. Samarbetet innebär att utleverans av varor kombineras med hämtning av återvinningsmaterial under samma runda vilket sker med ett tyst och utsläppsfritt elfordon. För enbart avfallsdelen innebär det en co2-minskning på 74 % jämfört med ordinarie lösning. Unikt är att affärsmodellen är kommersiell utan offentlig finansiering från dag 1.

Urban city-logistik.
Jesper Örtengren, Vasakronan
Hur kan man lösa distributionsbehovet av alla mindre paket som behöver komma fram i en stad, dagtid? Stadsleveransen som den just nu heter är ett experiment som nu 10 år senare har blommat ut. Den löser hela innerstadens paketlogistik med över 1000 leveranser om dagen och 600 anslutna företag i Göteborg.


Avdelning 2 kl 10.45 - 11.30

Är el-scootern en del av den nya urbana mobiliteten?
Christer Ljungberg,  Trivector
Vad är effekten av de nya mobilitetstjänsterna som börjar dyka upp i våra städer; flytande bil-pooler, hyrcyklar, Uber, el-scooters etc. Vinst eller förlust för samhället? Hur påverkar det staden?

Är ni inte kloka? Ska ni stänga av gatan i 10 veckor?
Linnea Viklund, Västerås
”Vad sa du, ska ni stänga av en av de mest trafikerade gatorna i city? I tio veckor?”. I Västerås pågår under våren 2019 en upprustning av Vasagatan som ska ge tillgänglighet, komfort och trivsel för besökarna. Under byggtiden måste allt funka, fotgängarflöden till butiker och bostäder, cykeltrafik, kollektivtrafik och varuleveranser. Hör om hur vi i Västerås får byggstaket och grävmaskiner att lira ihop med uteserveringar och folkliv, och om hur vi samverkar kring att samla transporterna i vår underjordiska leveranstunnel.


SPÅR 5 (på engelska)

Internationella utblickar

Moderator OANA MIHAESCU
Lokal Operetten vån 2

Avdelning 1 kl 09.30 -10.15

USA
Mukul Malhotra, Principal M.I.G, Director Urban Design,

Globalt
Peter Majanen, VD Quattroporte Konsult


Avdelning 2 kl 10.45 - 11.30

Storbritannien
Ojay MacDonald, CEO ATCM UK

Holland
Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg, tidigare cityledare i Haag
Guldpartner