logo

URBANA SAMTAL

Följande samtalsämnen kan deltagarna välja mellan under programpunkten Urbana samtal. Dessa ämnen finns inte redovisade i programfoldern. Anmälan görs på plats vid registrering till konferensen. Samtalen äger rum den 31 maj kl 10.30 på Gränsö slott i anslutning till huvudprogrammet:

10.30 URBANA SAMTAL

1.    Etableringar och stråkutveckling i centrum
– Annika Boman, Västervik Framåt

2.    Borås blir testarena för inkluderande stadsutveckling – så ska pilotprojekt fylla staden med liv
– Lisa Statham, Borås City och Anna Liljenby, Fastighetsägarna

3.    Kulturen som värdegrund och investering i stadskärnan
– Rudolf Antoni, Fastighetsägarna GFR

4.    Digitaliseringen i stadsrummet – den smarta staden
– Christina Thulin, SKL

5.    Skattjakten – ett event som lyfter kulturen i staden för barn och föräldrar
– Anette Forsberg, Cesam Örnsköldsvik

6.    Här rullar cykeln lätt!
– Mirja Ranesköld, Boverket

7.    Cityutveckling + destinationsutveckling = attraktiv plats
– Emma Håkansson och Hanna Candell, Helsingborg

8.    Den framtida stadens erbjudande och utbud
– Tomas Kruth, Tyréns

9.    Place Branding och stråkstrategier
– Jesper Örtengren, Vasakronan

10.    Trygga handelsplatser - Hur samarbetar vi bäst för att skapa säkra handelsplatser för kunder, besökare och medarbetare?

– Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel och Stina Storm, City Örebro

11.    Shoppingturism - en modell för en upplevelserik shopping 
– Marcus van Dijk, Stockholm

12.    Analys- och kunskapsbaserad stadsutveckling - undersökningar, mätningar och insikter som viktiga verktyg 
– Per Eriksson, Stockholm

13.    ”Lev din dröm” - Tillväxtskapande genom samverkan mellan landsbygds- och stadsutveckling     
– Karin Torstensson och Henrik Olsson, Falkenbergs kommun

14.    Vad gör man rätt i Rättvik? – en ny smart modell för tillsyn, Rättviksmodellen
– Claes Sandvig, Visita

15.    Strategier för stadskärnans sociala medier – hur har Malmö nått digitala framgångar?
– Mira Thimmayya, Malmö Citysamverkan
 
16. BID Master Class  – how to make your BID a success (engelska) 
– Hur jobbar man framgångsrikt med ett BID-område? Hur har den svenska modellen fungerat?
Moderator: Pia Sandin, Malmö City
Panel med:
David Downey, International Downtown Association
Inger Alfredsson, Svenska Stadskärnor
Jacob Ebner Länsstyrelsen Dalarna

Guldpartner