logo

Utveckla din stad - en guide för städer med ambitioner

Behovet att satsa på stadskärnan har blivit allt tydligare i takt med en ökad konkurrens mellan olika handelsplatser. Stora som små städer i hela landet har utvecklat olika organisationer och egna metoder för att möta utmaningarna med varierande framgång.

I boken "Utveckla din stad - en guide för städer med ambitioner" går man på ett strukturerat sätt igenom det mångfacetterade arbetet med att utveckla en stadskärna.

Här finns inga detaljstudier av specifika fall. Istället får du konkreta tips och råd, checklistor och rekommendationer summerade av några av de mest kunniga och erfarna aktörerna inom området. Boken vänder sig till dig som på något sätt är engagerad i stadskärnans utveckling och är lika användbar om du är ny på jobbet eller har jobbat flera år i branschen. I guideboken finns det bland annat kapitel om:

    ▪    Finansiering, kommunikation och stadskärnans funktion
    ▪    Centrumledarens roll och arbetsvillkor
    ▪    Strategi, handlingsplan och dokumentation

BESTÄLL BOKEN HÄR!

Vid köp av tio (10) böcker eller fler betalar du endast 200 kr/st inkl. moms. Skicka då ett e-postmeddelande med din order till anna.andersson@fastighetsagarna.se

Artikelnummer: 310001
Författare: Rudolf Antoni, Tomas Kruth och Jeanette Berggren
ISBN: 978-91-637-1625-6
Antal sidor: 68
Utgivningsår: 2012


Guldpartner