logo

Project SCOUT:

Destination Management for Small Capital Of cUlTure


Projektet är till för att utveckla och bygga upp mindre städers och dess stadskärna och kultur. Meningen med projektet är att öka turismen i staden samtidigt som man bevarar stadens ekosystem och natur. Genom att samla professionella personer i Europa som arbetar med Town Center Management och Destination Management och tillsammans utveckla idéer och lära från varandra genom att hålla möten och seminarier i partnerländerna.  

Projekten gäller i två år och innebär att man kan

•    delta i projektsamarbete med fokus på erfarenhetsutbyte

•    besöka partnerorganisationer

•    utbyta metoder och arbetssätt

•    träffas i partnerskapet för möten och seminarier

•    arrangera aktiviteter för att sprida erfarenheterna på hemmaplan


LÄS MER:
SCOUT pamphlet
Umeå Kulturhuvudstad presentation
Partnerkonferens Malmö
TRAST - infrastruktur
Partnerskap Sverige
Svenska Nationella event 2015Guldpartner