logo

URBAN CENTRE MAGAZINE 2016

Nå viktiga beslutsfattare!

Målgrupp: Kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter, offentligt ägda bolag samt privata näringsidkare inom handel, tjänsts- och serviceföretag, branschorganisationer med koppling till stads-, plats- och centrumutveckling.

Innehåll: Vi vill sprida kunskap och inspirera med artiklar om de senaste trenderna inom aktuell urban utveckling och forskning. Vi vill också lyfta fram goda exempel på samverkan i våra svenska medlemsstäder och -orter som gjort stora framsteg tack vare Svenska Stadskärnors processverktyg Purple Flag Kvällsekonomi, BID, Business Improvement District, QM – Quality Mark och inte minst Årets Stadskärna

Utgivning: En gång per år inför Årskonferensen, som i är äger rum den 25-26 maj i Örebro.

Upplaga och spridning: Ca 35 000 ex, dels  via Dagens Samhälle 12 maj, på Årskonferensen, Almedalsveckan samt våra olika utbildnings- och nätverksträffar under 2016.

Kontakta: Erika Braun 0733 30 70 00, erika.braun@svenskastadskarnor.se

Du når många under lång tid till en låg annonskostnad!

LÄNK: Läs hela Magazinet 2015 HÄR!

LÄNK: Läs hela Magazinet 2014 här!

Guldpartner