logo

SVENSKA STADSKÄRNORS FORSKNINGSRÅD

Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier av samhällstrender och städernas förutsättningar är avgörande för att Svenska Stadskärnors medlemmar ska kunna fatta välgrundade strategiska beslut.


För att långsiktigt öka våra stadskärnors konkurrenskraft är det således mycket viktigt att det i Sverige bedrivs spännande och utvecklande forskning inom detta område. Svenska Stadskärnor instiftade därför ett Forskarråd under 2013.


Syfte

  • Rådet ska bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och då särskilt stadskärnor samt stadsutveckling.
  • Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap till allmänheten och beslutsfattare.
  • Rådet ska även fungera som en plattform mellan näringslivet och akademin för att underlätta kunskapsspridning i båda riktningarna.

FORSKNINGSRÅDETS MEDLEMMAR:

Johan Anselmsson
Associate Professor Ekonomihögskolan Lund
johan.anselmsson@fek.lu.se
 
Rudolf Antoni
Fil Kand i media och kommunikation, analytiker, vVDFastighetsägarna GFR
rudolf.antoni@fastighetsagarna.se
 
Fredrik Bergström
Ek Dr Nationalekonomi, Affärsområdeschef WSP, Analys & strategi
Fredrik.Bergstrom@WSPGroup.se
 
Karin Book
Fil Dr kulturgeografi Malmö Universitet
karin.book@kulekgeo.lu.se
 
Alexander Ståhle
Tekn Dr stadsbyggnad / Fil Dr urban design VD Spacescape
alexander.stahle@spacescape.se
 
Malin Lindberg
Professor Luleå Tekniska Universitet, Innovation och organisation
malin.lindberg@ltu.se
 
Oana Mihaescu
Fil Dr i urban och regional utveckling och planering, forskare HUI Research
oana.mihaescu@huiresearch.se
 
Lena Smidfelt Rosqvist
Fil Dr, forskningschef Trivector Traffic
lena.smidfelt@trivector.se
 
Ola Thufvesson
Fil Dr samhällsgeografi, Universitetslektor Lunds universitet
ola.thufvesson@ism.lu.se

Mia Wahlström
Tekn Dr Urbana och regionala studier, Senior Konsult Tyréns
Mia.Wahlstrom@tyrens.se
 
Joakim Wernberg
Fil Dr i ekonomisk geografi,  forskningsledare megatrender vid Entreprenörskapsforum
Joakim.wernberg@entreprenorskapsforum.se
 
Martin Öberg
Fil Dr företagsekonomi marknadsföring, Universitetslektor Göteborgs universitet
Martin.Oberg@handels.gu.seGuldpartner