logo

QM, kvalitetsmärkningen av partnerskapet

Kontakta oss för ett aktuellt formulär

Kontakta oss på kansliet så sänder vi över formuläret för egen självutvärdering.

Vill ni gå ett steg ytterligare så skickar ni in er ansökan till oss, uppfyller ni samtliga kriterier och kan styrka dem så får ni ett officiellt erkännande av stabiliteten i er samverkansorganisation från Svenska Stadskärnor.


QM för samverkansorganisationer i centrum
För den organisation som har ett eget medlemskap i Svenska Stadskärnor finns möjligheten att söka ett QM, kvalitetsmärkningen för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärnan

QM = en diagnos på ert arbetssätt
De kriterier som finns i QM är gemensamma nämnare för QM-märkning som används i flera andra europeiska länder. Vi har jobbat igenom kriterierna för att ännu bättre passa de svenska förhållandena.

Det handlar i stort om att ha struktur och styrning: vision - strategi - åtgärdsprogram och prioritering. Ni ska ha varit igång i minst tre år och/eller ha skriftliga åtaganden från era intressenter på samma tidsperiod framåt.

QM krävs för att kunna söka till Årets Stadskärna
Har ni för avsikt att söka Årets Stadskärna framöver? Då er det utmärkt att börja den resan med att söka QM, som är en av de ingående delarna i ansökan till Årets Stadskärna. Den andra delen handlar om att nå resultat, visa på vilken framgång som utvecklingsarbetet haft, både när det gäller kvalitativa delar och kvantitativa delar.


Stöd i QM-processen

För att underlätta i uppstarten av ert arbete med QM-ansökan kan ni anlita vår konsult Rosemarie Lindström. Hon ger även introduktionskurser löpande och ni hittar kurstillfällena under fliken UCM och i Kalendern. En utförligare presentation av henne finner ni under kontaktsidorna.

Kontakta Rosemarie direkt:

tel. +46 (0)40 184400
mobil. +46 (0)70 538 39 70
rosemarie.lindstrom@svenskastadskarnor.se 


Guldpartner