logo

Därför ska du söka QM

Kriterierna i formuläret använder du för egen självutvärdering av styrkan och stabiliteten i er egen samverkansprocess och samverkansorganisation.

Vad avses med samverkansorganisation
Med samverkansorganisation avser vi ett strukturerat samarbete mellan stadskärnans både privata och offentliga aktörer, dvs kommunen, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang och servicenäringar och andra aktörer.

Självutvärdering - och officiellt erkännande
Det finns även möjligheter för er att få ett officiellt erkännande från Svenska Stadskärnor i det fall att samtliga kriterier uppfylls och kan styrkas. Fyll i så fall i uppgifterna i formuläret och bifoga relevanta dokument och skicka in till oss! Vi guidar er gärna genom ansökningsförfarandet, ring kansliet och boka tid så lotsar vi er, vårt telefonnummer är 040-18 44 00.

Giligt i tre år
Ett QM-erkännande är giltigt i tre år och kan därefter förnyas igen.

Bakgrund
Svenska Stadskärnor erbjuder QM som ett verktyg, i linje med ”hjälp-till-självhjälp” till våra medlemmar. QM har sitt ursprung ur ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete inom TOCEMA Europe där Svenska Stadskärnor är en av intressenterna. Denna version av QM är genomarbetat för att vara till nytta för våra svenska förhållanden.

Guldpartner