logo

Så ansöker du om QM

För att ansöka om QM måste ditt partnerskap vara medlem i Svenska Stadskärnor.

Ansökningsförfarandet för QM kan göras fortlöpande och kostnaden ingår i ert medlemskap.

Ansökan skickas i pappersform med handlingar som styrker svaren i formuläret. Materialet skickas till:

Svenska Stadskärnor
Box 186
201 21  MALMÖ

Ansökningsblanketten för QM får du efter kontakt med kansliet.

Utbildningsmaterialet Tool-kit ger vägledning
Vårt Tool Kit – Management av stadskärnan – ger en bra vägledning i de olika delar som ansökan omfattar:

- Partnerskap och intressenter
- Vision & Strategi
- Genomförande, uppföljning och proaktivitet




Guldpartner