logo

För alla slags medlemskap betalas en momsfri medlemsavgift om 500 kr. Därutöver tillkommer en serviceavgift som varierar beroende på vilket medlemskap som är aktuellt.


Serviceavgifter 2019

 
Fullvärdesmedlemskap för citybolag/centrumföreningar/centrumsamverkan/destinationsbolag etc
• Lilla (grundomsättning upp t 1 000 000 kr) – serviceavgift 9.500 kr.
• Stora (grundomsättning över 1 000 000 kr) – serviceavgift 11.800 kr.

Kommunmedlemskap
• Lilla (upp till 25 000 invånare) – serviceavgift 9.500 kr.
• Mellan (25 001-100 000 invånare) – serviceavgift 11.800 kr.
• Stora (100 001 – invånare) – serviceavgift 15.450 kr.

Fastighetsmedlemskap
• Lilla (verksam på 1-2 orter) – 3.700 kr.
• Mellan (verksam på 3-5 orter) – 9.500 kr.
• Stora (verksam på fler än 5 orter) – 11.800 kr.

Medlemskap: Handel, café, restaurang, hotell
• Lilla (1-3 verksamhetsställen) – 3.700 kr.
• Stora (fler än 3 verksamhetsställen) – 11.800 kr.

Företagsmedlemskap (konsulter, arkitekter och övriga företag)
• Lilla (1-2 medarbetare) – 3.700 kr.
• Stora (fler än 2 medarbetare) – 15.450 kr.

Nationella och regionala medlemskap
• Nationella branschorganisationer och myndigheter – 58.900 kr.
• Nationellt medlemskap privata företag – 15.450 kr.
• Regionala branschorganisationer – 11.800 kr.
 
Moms tillkommer på serviceavgiften.

Serviceavgiften uppräknas årligen med KPI, januari 2010 används som basår, och uppräkning sker utifrån KPI oktober året innan.

Varmt välkommen med er ansökan om medlemskap!


Stadgar
Guldpartner