logo

För alla slags medlemskap betalas en momsfri medlemsavgift om 500 kr. Därutöver tillkommer en serviceavgift som varierar beroende på vilket medlemskap som är aktuellt.


Serviceavgifter 2018

 
Fullvärdesmedlemskap för citybolag/centrumföreningar/centrumsamverkan/destinationsbolag etc
• Lilla (grundomsättning upp t 1 000 000 kr) – serviceavgift 9.200 kr.
• Stora (grundomsättning över 1 000 000 kr) – serviceavgift 11.400 kr.

Kommunmedlemskap
• Lilla (upp till 25 000 invånare) – serviceavgift 9.200 kr.
• Mellan (25 001-100 000 invånare) – serviceavgift 11.400 kr.
• Stora (100 001 – invånare) – serviceavgift 14.900 kr.

Fastighetsmedlemskap
• Lilla (verksam på 1-2 orter) – 3.600 kr.
• Mellan (verksam på 3-5 orter) – 9.200 kr.
• Stora (verksam på fler än 5 orter) – 11.400 kr.

Medlemskap: Handel, café, restaurang, hotell
• Lilla (1-3 verksamhetsställen) – 3.600 kr.
• Stora (fler än 3 verksamhetsställen) – 11.400 kr.

Företagsmedlemskap (konsulter, arkitekter och övriga företag)
• Lilla (1-2 medarbetare) – 3.600 kr.
• Stora (fler än 2 medarbetare) – 14.900 kr.

Nationella och regionala medlemskap
• Nationella branschorganisationer och myndigheter – 58.900 kr.
• Nationellt medlemskap privata företag – 29.700 kr.
• Regionala branschorganisationer – 11.400 kr.
 
Moms tillkommer på serviceavgiften.

Serviceavgiften uppräknas årligen med KPI, januari 2010 används som basår, och uppräkning sker utifrån KPI oktober året innan.

Varmt välkommen med er ansökan om medlemskap!


Stadgar


Guldpartner