logo


Är ni en ny organisation i arbetet med stadsutveckling eller behöver ni göra en omstart för att få fart på arbetet igen? Ta Pulsen!


Svenska Stadskärnor har tagit fram ett verktyg för att ni som samverkansorganisation ska kunna fastställa var ni är i ert samarbete och vad ni vill ha ut av det. Detta verktyg kallar vi för PULS –PlatsUtveckling, Ledning och Strategi. Se det som en checklista som kan användas som underlag för en diskussion med din styrelse, ledningsgrupp eller andra personer som är engagerade i stadens utvecklingsarbete. Sammanställning av diskussionerna kan sedan användas för att driva utvecklingsarbetet framåt, beroende på vad ni kommit fram till.

Verktyget är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Stadskärnor och det kan användas på flera sätt.

A.    Digital enkät.

Kan skickas ut till berörda. Sammanställ utfallet och återkoppla till de som svarat. Resultatet bör diskuteras på ett möte där man tillsammans drar slutsatser och bestämmer hur man ska arbeta vidare.

B.    Workshop-material.

I workshop-format går man tillsammans igenom enkäten och tydliggör var man står i olika frågor. Workshopen avslutas med att man gemensamt bestämmer nästa steg. I materialet ingår en enkät i pappersformat samt en PowerPoint-presentation som mötesledaren kan använda för att strukturera mötet

Materialet disponerar ni fritt och ni väljer själva vem som ska ansvara för genomförandet.  Ibland kan det vara värdefullt att få stöd av personer utifrån med kompetens och erfarenhet för att driva arbetet framåt. Skulle ni önska processledare i samband med en workshop så har vi flera konsulter knutna till oss, som är väl förtrogna med stadsutvecklingsarbete och verktyget PULS. Genom Svenska Stadskärnor kan ni även teckna avtal för inspirationsföreläsning, processtöd och vägledning för att ta fram en tidplan för ert arbete från start till mål.

Skicka ert önskemål om underlag för enkät och workshop till

För mer information kontakta
Svenska Stadskärnor
anmälan@svenskastadskarnor.se

Inger Alfredsson
0738-46 09 83
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se

Björn Bergman
0702-23 86 24
bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se


PRISER
Workshop-material och enkäterna är kostnadsfria och kan laddas ner direkt för användning. Ni väljer själva vem som ska ansvara för genomförandet. Om ni vill ha extern hjälp för genomförandet redovisas nedan Svenska Stadskärnors priser.

WORKSHOPLEDARE
En processledare för en workshop debiterar 15 000 kr / halvdag. I priset ingår förberedelser, restid och genomförandet av mötet ca 3 timmar.

Beställaren ansvarar för ev kostnader för lokal och förtäring i samband med platsbesök.

Rese-, körersättning och boendekostnader tillkommer

 
SUPPORTHJÄLP
Supporthjälpen omfattar
Lokalt anpassad inspirationsföreläsning eller möte med intressenterna med fokus på utveckling (ca 2 timmar). Genomförs hos er. Beställaren ansvarar för och äger dokumentation av mötet.

Support via mail/telefon. SSK vägleder er i rätt riktning för att åstadkomma en åtgärdsplan fram till mål (VAD?), men det operativa arbetet (HUR?) görs av beställaren.

Avtalet gäller 6 månader eller efter överenskommelse, från avtalets tecknande.

Supporthjälpen priser
Kostnaden för supporthjälpen uppgår till 50 000 kr, exkl moms.

Avtalet berättigar även till att ytterligare platsbesök kan bokas med 10% rabatt, dvs 13 500 kr/halvdag eller 22 500 kr/heldag.

Beställaren ansvarar för ev kostnader för lokal och förtäring i samband med platsbesök.

Rese-, körersättning och boendekostnader tillkommer
Guldpartner