logo

Utveckling av stadskärnan

Stadskärnan är stadens viktigaste stadsdel.
Grattis alla ni som redan insett vikten av en attraktiv stadskärna som ett medel för tillväxt och konkurrens. Ni har försprång! Stadskärnan är stadens skyltfönster. Ett trevligt möte med den är en viktig faktor för såväl beslut om familjens nya bostadsort som omlokalisering av företag.

Vad är stadskärneutveckling?

Utmärkande för stadskärneutveckling är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Samarbetstanken är grundläggande. Alla som berörs måste engagera sig och arbeta tillsammans. Stadskärneutveckling bygger på att samtliga parter enar sig om gemensamma visioner och mål.

Ringar på vattnet

En gemensam satsning på stadskärnan ger ringar på vattnet. Välplanerade stråk av gågator, torg, restauranger och butiker ökar omsättningen för näringsidkarna. Omsättningen ökar i sin tur värdet på fastigheterna. En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande ger också ett förbättrat kundunderlag för tjänster och handel. Väl uppskyltade p-platser med p-ledningsystem gör bilkörning i centrala staden till rena söndagspromenaden.

Och på tal om söndag har flertalet stadskärnor snart lika generösa öppettider som köpcentrumen. Listan på fördelarna över strategiskt stadskärnearbete kan göras lång. Men en bra start är att kontakta vår förening.

Då kommer ni på rätt spår från början!
Guldpartner