logo

PURPLE FLAG

- för en bättre och tryggare kvällsupplevelse


Vad händer i stan efter kl 17.00?

I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid.
Folk träffas, äter lunch, fikar, shoppar och gör sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms gator och torg vid 17-tiden. Så behöver det inte vara!  

   Med Purple Flags samverkansmodell skapar vi förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och tryggare kvällsupplevelser som stärker platsens varumärke och attraktionskraft.


Läs mer om processen och hur man anmäler sig HÄR!


Vad är syftet med Purple Flag?

Det övergripande syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kontorstid.

Vägen dit kan se olika ut men modellen vi arbetar med är samma. Den innehåller konkreta och praktiska hands-on tips och verktyg för att sammankoppla dag- med kvällsekonomin. Arbetssätt bygger på ett fördjupat samarbete, ökad förståelse för och kunskap om varandras verksamheter. Framgångsfaktorn beror på graden av samverkan och samarbete.Vad är målet med Purple Flag?

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

För att nå målet ska berörda samarbetsparter och intressenter enas kring under Purple Flag-arbetets gång som löper under ett år. Purple Flag-modellen skapar förutsättningar för ett strategiskt arbetssätt som ger grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Det innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden – allt för att komplettera och förstärka det arbete som redan görs i städer och kommuner.


 


Vägen till certifieringen

Svenska Stadskärnor handleder Purple Flag-arbetet, tillför kunskap, spetskompetens samt inspiration och nya arbetssätt. Det inkluderar gemensamma träffar med workshops och tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan deltagare både inom det egna Purple Flag-arbetet och andra städers Purple Flag-områden.

Grunden för Purple Flag-arbetet
•  Att välja ett avgränsat Purple Flag-område.
•  Att göra en gemensam nulägesanalys med tillhörande budget.
•  Att ta fram en tydlig ansvarsfördelning.
•  Att bilda fungerande arbets- och referensgrupper för
   varje fokusområde.
•  Att utse en Purple Flag-koordinator för det operativa arbetet.
•  Att genomföra kvällsvandring och utvärdera den gemensamt.
•  Att ta fram en handlingsplan med gemensamma mål för det
   fortsatta utvecklingsarbetet.
  

Purple Flag-modellen

5 FOKUSOMRÅDEN

För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi fokuserar vi på fem områden. Dessa är framtagna för att aktörer inom Purple Flag-området ska kunna erbjuda besökare och de boende en trygg, säker och kvalitativ totalupplevelse kvälls- och nattetid.

  • Säkerhet – välkomnande, rent, tryggt och säkert.
  • Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning och avresa.
  • Utbud – ett rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
  • Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.
  • Policy – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

4 TIDZONER

För att knyta ihop dagens shopping, kulturutbud samt andra aktiviteter med till exempel tidig kväll behöver vi ta hänsyn till människors beteende- och rörelsemönster, öppettider, säkerhet, kommunikationer etc.  Varje tidszon har sin karaktär och målgrupp och är uppdelade enligt följande fyra tidszoner:  
•  17.00-20.00  Tidig kväll
•  20.00-23.00  Kväll
•  23.00-02.00  Sen kväll
•  02.00-05.00  Natt – efter behov

Purple Flag – ett vinnande koncept

Över 20 städer har blivit Purple Flag-certifierade och flera av dem är omcertifierade eller är mitt i sitt Purple Flag-arbete. Det visar att modellen fungerar och ger resultat. För att uppmärksamma det viktiga och utomordentliga arbete som görs runt om i landet delar Svenska Stadskärnor ut priset Årets Purple Flag-stad. Kalmar vann utmärkelsen 2016, Västerås 2017 och Helsingborg 2018.

INTRESSERAD?

Välkommen att kontakta oss!


Inger Alfredsson, nationell samordnare, 0738 46 09 83 
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se


Erika Braun, kommunikatör, 0733 30 70 00
erika.braun@svenskastadskarnor.se


Guldpartner