logo

Definitioner på yrkeskoder

Centrumutvecklare, SSYK 1233
Yrkesområde: Ledningsarbete

En Centrumutvecklare har ansvar för strategiska övergripande frågor och utveckling, kan ansvara för uthyrning i gallerior och köpcentrum. Personalansvar för marknadskoordinator, centrumledare, oftast anställd av ett fastighetsbolag, inhyrd konsult eller anställd av centrumbolag, näringslivsbolag. Utbildningen är gedigen, oftast både praktiskt och teoretisk. Gedigen erfarenhet från handelsyrket, erfarenhet från handel, marknadsföring och service.
Oftast högskoleutbildad.


Centrumledare SSYK 3415
Yrkesområde: Försäljning, inköp, marknadsföring

Centrumledare är någon som ansvarar för ett köpcentrum (eller ev. en liten ort). Denne person har ofta budget ansvar gällande marknadsföring och arrangemang och rapporterar till någon
form av styrgrupp, handelsförening eller föreningsstyrelse. De har sällan personalansvar eller verksamhetsansvar. De har ofta en bakgrund inom försäljning eller marknadsföring/ marknadsekonom.


Cityledare SSYK 1233
Yrkesområde: Ledningsarbete

En Cityledare är oftast ansvarig för en större ort/stad och har budgetansvar och ibland personalansvar och verksamhets ansvar. Ibland är en Cityledare VD och lyder då under ABL vad gäller ansvar. Bakgrunden varierar och kan vara ekonom, marknadsföring, fastighetserfarenhet, försäljning eller en bakgrund inom kommunal verksamhet.Guldpartner