Välkommen till Svenska Stadskärnor

Inspirera

Genom föreläsningar och aktivt deltagande vill vi inspirera städer att påbörja eller förstärka sina insatser för att utveckla en attraktiv stadskärna. Utmärkelsen Årets Stadskärna är vårt främsta verktyg för att få stadens intressenter att fokusera på gemensamma intressen i samverkansarbetet. Våra konferenser har som grunduppgift att inspirera och lyfta fram goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete.

Utbilda

Inom ramen för Urban Centre Management, UCM, erbjuder Svenska Stadskärnor utbildningar framtagna i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Visita och Sveriges Stadsbyggare. Det som utmärker våra utbildningar är att de är branschanpassade och leds av aktiva yrkespersoner samt föreläsare med en lång erfarenhet av att arbeta med stads-, plats- och centrumutveckling.

Stödja

Att bedriva aktiv utveckling av stadskärnor, platser och stråk stöter på många möjligheter och utmaningar. Det kräver samverkan, samsyn och samarbete utifrån ett helhetsperspektiv. För att underlätta ditt arbete erbjuder vi olika processverktyg, utbildningar,
seminarier och nätverksträffar. Vi erbjuder olika former av support, stöd, handledning och coachning – någon att hålla handen i när det blir för mycket av allt.

Kunskap

Vi verkar för en hållbar svensk stadspolitik genom att sprida kunskap och väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Sociala medier, utbildningar och konferenser är våra främsta kanaler för kunskapsöverföring. Vi finns även i Almedalen under politikerveckan i samverkan med Forum för stadsutveckling tillsammans med Svensk Handel, Visita, Fastighetsägarna och Sveriges Centrumutvecklare. Genom vårt Forskningsråd hämtar vi kunskap tvärsektoriellt och breddar medlemmarnas kompetens.

Årets Stadskärna
Östersund 2019

Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadens eller ortens centrum genom samarbete mellan både offentliga och privata aktörer. Utmärkelsen för Årets Stadskärna 2020 och 2021 har ej delats ut på grund av pandemin. Vi ser fram emot att kora Årets Stadskärna 2022 i Östersund den 18 maj 2022.