Svenska Stadskärnor | Maj 29, 2019

Boka Citygroupsträff 3 september

Temat för denna träff kommer att vara kommunens roll och ansvar i stadsutvecklingen och vi kommer bland annat att diskutera:

  • Hur fungerar samarbetet mellan kommunen, din organisation och stadens olika aktörer?
  • Finns det långsiktiga samarbetsavtal mellan parterna?
  • På vilket sätt är samverkansorganisationen delaktig i de långsiktiga utvecklingsplanerna i din kommun?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för samverkan hos er?
  • Hur kvalitetssäkrar vi samverkan för stadens fortsatta utveckling?

Som vanligt kommer vi att träffas på flera olika platser i landet samtidigt!

Anmäl dig här https://magnetevent.se/Event/citygroupmote-3-sept-kl1000-1700–29797