Svenska Stadskärnor | Juni 4, 2019

Aktuella datum

● 1 och 3 juli, Forum för stadsutveckling, Almedalen

● 3 sept Citygroupsträffar i sju regioner

● 24 sept Medlemsträff – Öppet hus på vårt kontor i Malmö

● 25 sept  Utbildning Sociala Medier

● 22 okt Sweden Urban Arena

● 6-8 nov Basic stads-, plats- och centrumutveckling

● 13 nov Temakonferens: Trygga och attraktiva stadskärnor: fysiska och mentala platser, Helsingborg

● För aktuell information följ oss på Facebook