Svenska Stadskärnor | Juni 17, 2019

Vi ses på Almedalen 1 och 3 juli

Den 1 och 3 juli arrangerar vi tillsammans med Fastighetsägarna, Svensk Handel och Sveriges Centrumutvecklare två seminarier under det gemensamma namnet Forum för hållbar stadsutveckling.

Årets två frågeställningar vi lyfter är:

VART TOG DEN NATIONELLA STADSPOLITIKEN VÄGEN?  – 1 juli kl 14.30-15.30

Under förra mandatperioden presenterade regeringen ”Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling”. Det är frågor som engagerar både politiken, civilsamhället och privata näringslivet. Helena Bjarnegård kommer att kommentera diskussionen utifrån de uppdrag hon har som Sveriges riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.

      Hur tas frågan om stadsutveckling vidare?

     Hur och framförallt, när kommer strategin att utvecklas med fler områden?

     Hur ser samverkan med näringslivet ut i dessa frågor?

VEM ÄGER OCH ANSVARAR FÖR MORGONDAGENS STAD? – 3 juli kl 12.00-13.00

Urbaniseringen har inneburit att de människor som idag finns i våra städer, framförallt de framtida invånarna, kommer att ställa högre krav och ha andra förväntningar än dagens. Med utgångspunkt i detta resonemang behöver alla

aktörer, såväl politiken, civilsamhället och det privata näringslivet, ta sitt ansvar. Frågor som kommer att lyftas är bl a:

     Vem är ansvarig för stadskärnan? 

     Vem står för finansieringen då verksamheterna är flyktiga?

   Utkomsten av seminariet ges som medskick till regeringen för utförandet av framtidens stadspolitik.

Platsen för båda dagarna är Handelns hus, Donnersgatan 1, (Kårhuset Randi)

Läs mer här