Svenska Stadskärnor | Juni 19, 2019

Fastighetsägarnas betydelse för plats- och stadsutvecklingen – läs dokumentationen från senaste Citygroupsträffen

Med utgångspunkt från samtalen kan vi konstatera att fastighetsägarna har en avgörande betydelse för om platser ska utvecklas positivt eller om platser ska stagnera. I samtalen återspeglas en generationsväxling hos fastighetsägarna, vilket man ser som positivt. Den yngre generationer har ett mer flexibelt synsätt gällande vems ansvar det offentliga rummet är, än de äldre, mer konservativa generationerna bland fastighetsägarna.

Läs vad 120 deltagare runt om i Sverige har diskuterat och föreslagit för ökad samverkan.

Sammanfattningen kan du läsa här

Hela dokumentationen läser du här