Svenska Stadskärnor | Juli 7, 2019

Stadskärnan mer och mer för en liten elit – hot och möjligheter

“You are where you shop” – Examining stereotypes about town centres heter artikeln som Johan Anselmsson har fått publicerad i Journal of Retailing and Consumer Services. Johan Anselmsson ingår i Svenska Stadskärnors Forskningsråd. Artikelns huvudpoäng, enligt Johan, är att stadskärnan mer och mer blir för en liten elit, men det finns hot och möjligheter med detta.
Finns att läsa på denna länk
Eller direkt på denna t o m mitten av augusti