Svenska Stadskärnor | Juli 10, 2019

ACTIVE URBAN SPACES CONNECTING PEOPLE – symposium 10 oktober

Här kommer ett intressant tips från Karin Book, en av medlemmarna i vårt Forskningsråd:
Det europeiska forskarnätverket Active Cities Network inbjuder till ett symposium torsdagen den 10 oktober på temat:

ACTIVE URBAN SPACES CONNECTING PEOPLE

FOOD-, ACTIVITY- AND MOBILITYSCAPES

Symposiet hålls i Orkanen, Malmö universitet och är kostnadsfritt. Såväl intressanta utländska som svenska exempel kommer att presenteras och diskuteras. Information om program och anmälan finns i bifogad flyer. Utöver de talare, bl a Jan Gehl, som presenteras i flyern tillkommer en talare, troligtvis Per Wisenborn,från Malmö Fastighets- och gatukontor som ska berätta om utvecklingen av Malmö som cykelstad.

Läs mer här