Svenska Stadskärnor | Augusti 19, 2019

Vilken roll och vilket ansvar har kommuner i stadsutvecklingen?

CITYGROUPSTRÄFF 3 september*

Dags igen att träffa kollegor för inspiration, erfarenhetsutbyte och mingel i samband med våra Citygroupsträffar runt om i landet.  Temat denna gång är kommunens roll och ansvar i stadsutvecklingen.

Vi diskuterar följande frågor:

  Hur fungerar samarbetet mellan kommunen,

   din organisation och stadens olika aktörer?

  Finns det långsiktiga samarbetsavtal mellan parterna?

  På vilket sätt är samverkansorganisationen delaktig i de långsiktiga utvecklingsplanerna i din kommun?

  Vilka är framgångsfaktorerna för samverkan hos er?

  Hur kvalitetssäkrar vi samverkan för stadens fortsatta utveckling?

Vi träffas i följande regioner/städer

• Syd – Kristianstad

  Öst – Kalmar

  Väst – Skövde

  Stockholm/Mälardalen – Katrineholm

  Dalarna/Gävleborg – Söderhamn

  Värmland/Dalsland  – Karlskoga

  Norr Umeå 2-3/9 från lunch till lunch

ANMÄL DIG HÄR  https://magnetevent.se/Event/citygroupmote-3-sept-kl1000-1700–29797Vinjett CG logga