Svenska Stadskärnor | Augusti 30, 2019

Vad sades på Almedalen?

Se filmerna från seminarier som vi arrangerade tillsammans med svensk Handel, Fastighetsägarna och Sveriges Centrumutvecklare:

Vart tog den nationella stadspolitiken vägen? 

Klicka här

Vem äger och ansvarar för morgondagens stad?

Klicka här

Hur påverkar e-handeln städer och köpcentrum?

Klicka här

Barnen i staden – en lönsam historia?

Ta gärna del även av detta intressanta seminarium som vår Preferred Partner RSD arrangerade tillsammans med Invinn.

I och med den senaste tidens byggboom så växer våra städer och förtätas. Vilka ska få plats i den framtida staden och vilka krafter styr? Hur planeras staden för social och ekonomisk hållbarhet för alla åldrar? Anpassas staden för barn vinner man de köpstarka föräldrarna – som till exempel står för nära 50 % av alla beklädnadsinköp i Sverige.

Det behövs mer kvantifierade studier av dels vad som efterfrågas, dels vilka effekter olika åtgärder och insatser ger – och om det kan vara lönsamt att till exempel offra uthyrbar yta till förmån för mer utrymme på allmänytor, eller att investera i mer barnanpassade toaletter.  Se här