Svenska Stadskärnor | September 17, 2019

BID Ronneby: Historisk avsiktsförklaring underteckans i Ronneby

I 18 månader har Ronneby kommun, Ronneby Handel och Fastighetsägarna i Ronneby arbetat tillsammans i en BID-process baserad på Svenska Stadskärnors BID-modell i sju steg med fem fokusområden: Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. Tillsammans har de gjort det omöjliga möjligt. Över 200 personer har deltagit i processen och den 16 september 2019 undertecknades den historiska avsiktsförklaringen mellan de olika parterna. Ronneby är därmed en diplomerad BID-stad enligt Svenska Stadskärnors tuffa kriterier.

Läs mer här