Svenska Stadskärnor | September 30, 2019

Nya Preferred Partners

Vi hälsar Juni Strategi välkommen tillbaka som ny Preferred Partner samt vår nya partner Popup Agency. Popup Agency hjälper till med matchning av att hitta rätt lokal till rätt produkt eller event runt om i landet. Läs mer om Popup Agencys olika tjänster här.

Juni Strategi erbjuder inom kundinsikter stadsutveckling genom att ta fram olika beslutsunderlag för utveckling av bostäder och handel åt privata och offentliga aktörer. Läs mer här