Svenska Stadskärnor | Oktober 7, 2019

Terrorattack i Malmö – sant eller falskt!?

För några månader sedan uttalade president Trump sig om att det skett en terrorattack i Malmö trots att ingenting hade hänt. Uttalandet fick stor spridning och påverkar fortfarande ryktesspridningen om och bilder av svenska städer. Tillsammans med en rad faktiska våldsdåd såsom skjutningar, terroristhandlingar och bombdåd i svenska stadskärnor leder det till upplevelsen av att svenska stadskärnor är otrygga att vistas i. Rapporter och så kallade “fake news” i utländska medier är en av många utmaningar som bl a platsutvecklare står inför. Hur kan stads- och platsutvecklare ta sig ur negativa ryktesspiraler och främja trygga stadskärnor?

På denna temakonferens har vi samlat forskare och praktiker som ger djupare insikter i social hållbarhet. Ämnen som byggande, kommunikation, arkitektur, planering för trygghet diskuteras. Då allt trygghetsarbete börjar med social inkludering knyter konferensen även an till Agenda2030 målen med fokus på social hållbarhet och utveckling av inkluderande städer.

Investera din tid väl och ta del av av denna konferens – allt detta under en dag – 13 november kl 09.00-16.00 på Campus Helsingborg.

Läs hela programmet här