Svenska Stadskärnor | Oktober 8, 2019

Chainels ny Preferred Partner

Vi välkomnar vår nya Preferred Partner Chainels från Holland som erbjuder digitala plattformar för bl a smart kommunikation till bl a stadskärnor och gallerior.

Läs mer om dem här