Svenska Stadskärnor | November 14, 2019

Ny kurs: Coachande Ledarskap 27-29 april 2020 i Malmö

Enligt önskemål tar vi nu tagit fram en fortsättningskurs till UCM Personligt ledarskap. Kursens namn är “Det coachande ledarskapet” som innehåller mer praktisk träning på kommunikation och det coachande samtalet för att skapa engagemang och ansvarstagande. Läs mer om utbildningen här.