Svenska Stadskärnor | December 13, 2019

Utbildning: Godstrafik och stadsplanering

Godstrafik har länge varit bortglömt inom stadsplaneringen. Trots detta är väl fungerande godstrafik avgörande för en stads funktion.
Den här kursen lyfter fram godstrafiken inom stadsplaneringen och ger dig grunderna inom planering för godstrafik. Du lär dig vilka frågeställningar som är centrala på olika planeringsnivåer och får bra och mindre lyckade exempel på hur de kan hanteras. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med stadsplanering eller trafikplanering i en kommun. Det kan vara på strategisk nivå, detaljplaneringsnivå eller med drift, underhåll och reglering.

Denna utbildning har tagits fram av Preferred Partner Trivector, läs mer här