Svenska Stadskärnor | Januari 29, 2020

Besök Örnsköldsvik Årets Purple Flag-stad 2019

Studiebesök och inspiration 19-20 mars, lunch till till!

Lila engagemang som ger resultat!

Örnsköldsvik är en av landets tryggaste kommuner, men det har inte hindrat dem att arbeta förebyggande och långsiktigt för att erbjuda sina invånare och besökare tryggare, säkrare och bättre kvällsupplevelser. Till sin hjälp valde de att använda Purple Flag-modellen,  som de har haft stor nytta av. Deras “lila” resa började hösten och har sedan dess certifierade två gånger och finns en del utmaningar att jobba med. I det arbetet har de haft stor nytta av Purple Flag-modellen. Man jobbar mer strategiskt, strukturerat och målinriktat för att bättre möta de krav, behov och förväntningar som finns i stadskärnan dag- som kvällstid.

Välkommen att ta del av deras och av varandras erfarenheter, tips och idéer.

Se programmet här