Svenska Stadskärnor | Mars 25, 2020

Tillväxtverket ger medel för att utveckla servicelösningar och platssamverkan genom Svenska Stadskärnors BID-modell

Projektnamn: SERVICEBID – för levande orter med smarta servicelösningar

Svenska Stadskärnor har tillsammans med Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Falun kommun (Svärdsjö), Mora kommun (Sollerön) och Ludvika kommun (Grängesberg) har fått cirka 2,4 miljoner från Tillväxtverket, Europeiska jordbruksfonden, för att utveckla smarta servicelösningar genom att initiera och utveckla den lokala platssamverkan.

Projektet ska ge ökad tillgänglighet till kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror drivmedel, post/paket och betaltjänster. Man ska arbeta och testa om BID är en framkomlig metod för utveckling av lokala servicelösningar i landsbygd.

Projektet pågår 1 januari 2020 – 21 december 2021.

Orterna kommer att vara testbäddar, för att arbeta med ett breddat servicebegrepp, som innebär att olika servicefunktioner sätts i ett geografiskt, kommersiellt och socialt sammanhang för att möta utmaningar och möjligheter som finns i t ex digitalisering och klimatpåverkan. Det handlar mycket om att definiera vad som är ortsspecifikt i kopplingen kommersiell service och platsutveckling (och då inte endast i betydelsen av besöksnäring). Vi kommer att testa BID-modellen i servicesammanhang och utveckla den lokala servicen i en kommun, samt utforma framtida lokala serviceplaner.