Svenska Stadskärnor | April 6, 2020

Hur ska Sveriges stadskärnor klara sig i den rådande covid-19 situation?

Den 3 april höll Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut och numer affärsområdeschef inom det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP, ett webinarium om besöksnäringarna, lågkonjunktur och möjligheter som följer ur kölvattnet av Corona-krisen. Vad har hänt vid tidigare ekonomiska kriser, vad kan hända med konsumenterna och hur bör stadens olika aktörer agera för att komma ut på bästa sätt?

På denna länk kan ni se inslaget.

I samband med finanskrisen gjordes en undersökning bland ett antal aktörer med intresse för handeln. De ombads komma med tips på vad man kan göra i en samband med Finanskrisen. Många av dessa tips är fortfarande relevanta. En del kan vara relaterade till läget 2009/10. Flera av tipsen liknar varandra så det finns en del överlapp.

Ta del av de 127 tips, som en källa till inspiration. Läs här.