Svenska Stadskärnor | April 6, 2020

Hur ska Sveriges stadskärnor klara sig i den rådande covid-19 situation?

Den 3 april höll Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut och numer affärsområdeschef inom det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP, ett webinarium om besöksnäringarna, lågkonjunktur och möjligheter som följer ur kölvattnet av Corona-krisen. Vad har hänt vid tidigare ekonomiska kriser, vad kan hända med konsumenterna och hur bör stadens olika aktörer agera för att komma ut på bästa sätt?

I samband med finanskrisen gjordes en undersökning bland ett antal aktörer med intresse för handeln. De ombads komma med tips på vad man kan göra i en samband med Finanskrisen. Många av dessa tips är fortfarande relevanta. En del kan vara relaterade till läget 2009/10. Flera av tipsen liknar varandra så det finns en del överlapp.

Ta del av de 127 tips, som en källa till inspiration. Läs här.