Svenska Stadskärnor | April 23, 2020

Corona-krisen och besöksnäringen – hur påverkas kommuner och stadskärnor?

Vad händer efter Corona?

Corona-krisen har påverkat och kommer att påverka besöksnäringarna negativt på ett sätt som få tidigare kriser har gjort. Detta kommer inte bara att ha negativa effekter på berörda företag och deras anställda utan det leder också till en rad indirekta effekter. Men som i tidigare lågkonjunkturer behöver det inte bara vara av ondo, sett ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan också vara en form av “reningsbad” och omstart. Läs mer om detta och några olika sätt att ta riktning på vägen framåt i WPS:s rapport som Fredik Bergström, ek. dr., affärsområdeschef WSP tagit fram.

Här kan du läsa rapporten.