Svenska Stadskärnor | Juni 3, 2020

Lidköpings stadskärna – vägen från vision till handling – 9 juni kl 14-15

Att ta sig från idé till verkställande, via beräkning, förankring och gestaltning är en process som kräver både kunskap och erfarenhet. Lisa Lagerén och Lena Hedin på RSD, visar hur man kan beräkna effekterna av olika åtgärdsförslag och hur man sedan kan agera för att verkställa dem. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs till lena.hedin@rsd.se Länk skickas sedan.