Svenska Stadskärnor | Juli 2, 2020

BID-samverkan som gör skillnad

Svenska Stadskärnor har sedan hösten 2015 hjälpt ett 20-tal kommuner i deras utvecklingsarbete med sin BID-modell, som utvecklats för att passa svenska förhållanden. Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.

Målet är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering. Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara. BID-modellen fungerar oavsett storlek på staden, orten eller platsen. Tillsammans förverkligas idéer som tidigare verkade omöjliga!

Vi har intervjuat några olika städer, orter av olika karaktär. En del av är klara med sin BID-process och jobbar nu vidare på egen hand, andra befinner sig mitt i processen.

Färre lediga lokaler i Ludvika genom ökad BID-samverkan Läs här

• Ängelholm: ”Sätt tydliga mål inför BID-processen!” Läs här

100 avsiktsförklaringar – starten för Ronnebys BID-process Läs här

• Borlänge: Upplägget och strukturen – styrkan i BID-processen Läs här