Svenska Stadskärnor | Juli 2, 2020

Hur har Covid-19 påverkat verksamheter i vår bransch?

Läs sammanfattningen av enkäten som skickats ut till våra medlemmar.

Enkäten pekar på att samverkansorganisationerna har ett viktigt uppdrag och deras betydelse har ökat dramatiskt i denna krissituation. När det gäller samverkan ser flera organisationer ett ökat inflöde av medlemmar/intressenter och man upplever ett starkt stöd från olika håll. Kanske främst från kommunen. Samverkansorganisationerna visar sin främsta styrka genom sin förmåga att kommunicera, genom sina viktiga nätverk och genom att vara ett viktigt stöd för verksamheterna i city.

Läs vidare här