Svenska Stadskärnor | Juli 2, 2020

Webbinar i samtalsform om läget inom besöksnäringen

ONSDAG 26 augusti kl 10.00-11.00

Besöksnäringen sysselsätter ca 200 000 personer och är den snabbaste växande näringen i Sverige med ett exportvärde som mer än tredubblats sedan år 2000. En trend, som tyvärr rubbats av coronapandemin. Besöksnäringen har drabbats särskilt hårt och idag kämpar Visita för att stödja sina medlemmar i en svår situation. Jonas Siljhammar, vd för Visita och deras branschjuridiska chef Stefan Lundin berättar om konsekvenserna av Covid-19 och de restriktioner som införts. De ger oss även en bild av hur sommarsäsongen har gått. 

Tillsammans diskuterar vi vad vi kan göra för att stötta och återstarta de verksamheter inom besöksnäringen, som är så betydelsefulla för att skapa levande och attraktiva mötesplatser i våra städer och orter runt om i landet. 

På plats finns även Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor och Marlene Hassel, ordf för Sveriges Centrumutvecklare. Huvuddelen av seminariet är tänkt för diskussion och frågor. 

Välkommen att dela dina funderingar och tankar med oss och dina kollegor. Webbinariet är kostnadsfritt och endast för medlemmar.

Se inbjudan här

Anmälan senast 25 augusti kl 16.00 till erika.braun@svenskastadskarnor.se  Länk skickas därefter.