Svenska Stadskärnor | Augusti 25, 2020

Går det att starta ett BID i coronatider?

Premiär för vårt nationella BID-FORUM
• webbinar 14 sep • kl 08.30-09.30

Med vår samlade erfarenhet av ett 20-tal BID-processer, runt om i landet de senaste sex åren, bildar vi nu ett nationellt BID-forum där syftet är att sprida kunskap och goda exempel om BID-modellen och dess möjligheter för utveckling genom frivillig samverkan.

Målet är att skapa en digital plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för kommuner som vill starta en BID-process, har påbörjat eller redan genomfört den.

Se inbjudan HÄR

Välkommen till vårt första webbinar där vi berättar om möjligheterna för ökad samverkan och vad det har bl a inneburit för Ronneby kommun.

Anmälan till erika.braun@svenskastadskarnor.se senast 10 sept kl 16.00.Webbinaret är gratis för våra medlemmar, övriga debiteras 295 kr + moms.

VÄLKOMMEN!