Svenska Stadskärnor | September 1, 2020

BID-managerutbildning för dig som ska driva BID-processen

Den 16-17 november erbjuder vi nu en 2-dagarsutbildning för dig som ska eller vill lära dig att driva BID-processen i din kommun. Utbildningen är baserad på Svenska Stadskärnors svenskanpassade BID-modell och ger dig användbar kunskap och värdefulla tips för att kunna driva BID-processen på ett effektivt och strukturerat sätt. Den bygger på våra samlade erfarenheter och kunskaper från genomförda BID-processer i ett 20-tal kommuner sedan 2015 samt spetskompetens inom stads-, plats- och centrumutveckling sedan 1993.

Utbildningen genomförs i Borlänge och riktar sig till dig som redan jobbar med BID-processen i din kommun och känner att du behöver förstärka dina färdigheter eller ska/vill starta en BID-process.

Läs mer om utbildningen här