Svenska Stadskärnor | Oktober 6, 2020

Webinar om läget inom kommunerna

Onsdag 21 okt kl 10.00-11.15

Det har nu gått drygt ett halvår sedan Covid-19 drabbade våra städer och orter. Det har varit en period fylld av akuta åtgärder både för att minska smittospridningen, men också att rädda samt mildra effekterna för näringsidkare, kommuninvånare, kultur- och föreningsliv med flera. 

Statliga medel har delats ut för att stärka den redan hårt ansträngda kommunkassan. Men har det varit tillräckligt?  Vad har vi lärt oss av corona-krisen? Hur rustar vi oss för att bättre hantera framtida kriser som lär komma? Vad behöver vi göra på kort och lång sikt för att skapa hållbara, trygga och levande stadskärnor? 

Gäster är:  Angelica Ekholm, tidigare näringslivschef i Borlänge kommun numeravd för Dalarna Science Park

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert, Tillväxt och samhällsbyggnad SKR, Sveriges kommuner och regioner

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, Västerås kommun

På plats finns även Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor och Marlene Hassel, ordf för Sveriges Centrumutvecklare för att leda diskussionen och frågeställningarna.

Välkommen att ställa dina frågor och dela dina funderingar med oss och dina kollegor. Se inbjudan här

Anmälan senast 20 okt kl 16.00 till erika.braun@svenskastadskarnor.se

Detta är ett kostnadsfritt webinar och länk skickas efter anmälan.