Svenska Stadskärnor | November 3, 2020

Svenska Stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar en ny trygghetsmodell för platssamverkan

Många kommuner, fastighetsägare och centrumorganisationer har problem med brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar vi därför en ny modell för att starta och driva platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman för att hantera situationen och utmaningarna i ett avgränsat område. Arbetet är inriktat på frågor som rör säkerhet, utbud, attraktivitet, renhållning och aktiviteter för att skapa offentliga miljöer som tillgängliga och välkomnande för olika målgrupper.

Modellen kombinerar Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa attraktiva platser med Stiftelsen Tryggare Sveriges unika expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet. Modellen omfattar framtagande av nulägesanalys och handlingsplan, tillskapande av en fungerande samverkansorganisation samt uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Den har utvecklats med stöd av Vinnova och har testats i fyra kommuner i Mellansverige i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland.

Läs mer här