Svenska Stadskärnor | November 3, 2020

Vad sades på Citygroups nätverksträffar i september?

Den 8 september sammanstrålade totalt 97 engagerade deltagare från 69 kommuner på ett coronasäkrat sätt för att nätverka, utbyta erfarenheter samt diskutera kring temat “Efter corona – hur gasar vi oss krisen?”
På agendan fanns även en stadsvandring. Behovet av att träffas fysiskt var minst sagt stort och välkommen. I denna dokumentation har vi sammanställt deltagarnas erfarenheter. Läs här.

Notera i din kalender de kommande träffarna 9 februari och 7 september 2021.