Svenska Stadskärnor | November 13, 2020

Ny modell för tryggare platser i samverkan Digitalt lunchwebinar 4 dec kl 12-13

Många kommuner, fastighetsägare och centrumorganisationer har problem med brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor lanserar därför en ny modell för att starta och driva platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

MODELLEN kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges unika expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet med Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa attraktiva platser.

MÅLGRUPPEN är kommuner, fastighetsägare och näringsidkare som är
intresserade av att arbeta med säkerhet, trygghet och attraktivitet med
hjälp av platssamverkan.

MEDVERKANDE
Björn Bergman, vd och Inger Alfredsson, nationell samordnare, Svenska Stadskärnor
Magnus Lindgren, generalsekreterare och Erika Sjöqvist, kulturgeograf och stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Anmälan snarast till erika.braun@svenskastadskarnor.se länk skickas därefter.

Se inbjudan här