Svenska Stadskärnor | November 26, 2020

Vägen framåt!

WEBINAR 16 december kl 008.00-09.00

SERVICE BID – presentation av tre nulägesanalyser från ett BID-projekt vars syfte är att utveckla kommersiell service på landsbygden

Hur ska Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö behålla sina invånare, ge dem en fungerade kommersiell service och inte minst öka attraktionen för sin bygd? Svaret på frågan ska utrönas i projektet SERVICE BID
– levande orter med smarta servicelösningar.

Nu presenterar orternas BID-managers sina nulägesanalyser. Ta tillfället i akt, var med och lyssna och passa på att ställa frågor kring deras arbete och hur BID fungerar på landsbygden.

Projektet drivs av Region Dalarna i samarbete med Falun, Mora och Ludvika kommun, med stöd av Tillväxtverket.
För genomförandet står Svenska Stadskärnor som utvecklar sin BID-modell för att även passa mindre orter av olika karaktär med särskilt fokus på kommersiell service.

MEDVERKANDE:
Lars Lindblom, BID-manager, Grängesberg
Stefan Sparring, BID-manager, Svärdsjö
Daniel Nilsson och Jon Böhlmark, BID-managers, Sollerön
Tilda Willén, projektledare, Region Dalarna
Inger Alfredsson och Marlene Hassel, Svenska Stadskärnor

Anmälan till erika.braun@svenskastadskarnor.se senast 15 dec kl 15.00.

Se inbjudan här