Svenska Stadskärnor | November 27, 2020

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Den snabba smittspridningen av Covid-19 och de allt hårdare restriktionerna fortsätter pressa oss alla i ett redan tufft läge. Hur länge kommer vi att orka håll i och hålla ut? Så länge det behövs! För det kommer att bli bättre, tills dess fortsätter vi att kämpa och göra det bästa av situationen. Under tiden gläds vi åt det ljus som sprider julstämning, som får oss att le och längta efter julen. Ljuset som minskar känslan av otrygghet och inger hopp om nya tider. För ljus behöver vi året runt och en av våra ljusspridare, som även höjer attraktionskraften i våra städer, är vår guldpartner MK Illumination som vi nu har inlett ett nationellt och långsiktigt samarbetsavtal med.

Läs hela nyhetsbrevet här