Svenska Stadskärnor | December 9, 2020

Forskningsrådets Spaning 2020 Tänk om….

”TÄNK OM…vi hade Systembolaget som modell för mer svensk detaljhandel…””Tänk om trygghetsivern inte kvävde lusten till staden.” ”Tänk om mindre städer dör ändå”. ”Tänk om stadskärnan blev en innovationsmotor för hållbar samhällsutveckling”. ”Tänk om etablering av externa handelsplatser och köpcentra förbjudits”. Detta är några av rubrikerna i årets spaning TÄNK OM… som ges ut av Svenska Stadskärnors Forskningsråd. Nio forskare, specialister inom sina respektive områden ger en kontrafaktisk beskrivning om stadens utveckling. Skriften finns nu att ladda ner här.

– När Forskningsrådet träffades i januari 2020 och diskuterades årets spaningsuppdrag och valde temat TÄNK OM visste ingen vad som skulle drabba oss kort därefter, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

Då såg vi temat från två olika infallsvinklar ­– först uttryckt som en önskedröm ­ – Tänk om bara detta kunde hända eller ändras. Då hade allting blivit mycket bättre. För det andra tänkte vi rubriken som en uppmaning att tänka om och tänka nytt för att möta framtidens krav och utmaningar. Båda tolkningar gäller fortfarande, men med en helt annan tyngd än vi från början avsett! Verkligheten överträffade våra föreställningar om framtidens utmaningar och önskningar. Läs om Forskningsrådets tankar

BESTÄLL ETT EX AV SPANINGEN 202O Tänk om… eller ge till dina kollegor i julklapp. OBS! Begränsad upplaga.

PRIS för medlemmar är 100 kr + moms och porto, normalpris 295 kr + moms och porto. Skicka mail till erika.braun@svenskastadskarnor.se